ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Και το 2018, στο πλαίσιο ενίσχυσης και ανάπτυξης διεθνών και εθνικών συνεργασιών, οι Γιατροί του Κόσμου συμμετείχαν ενεργά, καταθέτοντας τις εμπειρίες τους και σημαντικά ευρήματα, σε Συναντήσεις, Σεμινάρια, Ημερίδες, Διεθνή και Εθνικά συνέδρια, με σκοπό να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εμποδίων αλλά και στον σχεδιασμό καινοτόμων δράσεων στους τομείς της υγείας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πιο συγκεκριμένα συμμετείχαν:

 • Στη διαβούλευση της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα με τον Ειδικό Ανεξάρτητο Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την Υγεία, Dr Dainius Puras, με θέμα «Δικαίωμα στην Ψυχική Υγεία και Μετακινούμενοι Πληθυσμοί».
 • Σε ομάδα συζήτησης με την Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κα Dunja Mijatovic, με κεντρική θεματολογία τα δικαιώματα μεταναστών και αιτούντων άσυλο καθώς και τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης.
 • Στο ετήσιο συνέδριο της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας οργανώσεων που εργάζονται με αστέγους (FEANTSA) στο Βερολίνο για την εξάλειψη του φαινομένου της έλλειψης στέγης στην Ευρώπη.
 • Στην ομάδα εργασίας του Χάρτη Αντισύλληψης 2018 (Contraception Atlas) του φόρουμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (EPF) αναφορικά με το ζήτημα της πρόσβασης στην αντισύλληψη στην Ευρώπη και για το φαινόμενο της γυναικολογικής και μαιευτικής βίας.
 • Στο ανθρωπιστικό συνέδριο «No More Excuses. Advocating for Human Dignity in Times of Crises» στο Βερολίνο, για την αντιμετώπιση των εμποδίων που προκύπτουν στην προσπάθεια διασφάλισης καλύτερων συνθηκών υποδοχής και διαβίωσης των μετακινούμενων πληθυσμών.
 • Στο σεμινάριο της πλατφόρμας διεθνούς συνεργασίας για τους παράτυπους μετανάστες (PICUM), όπου συζητήθηκαν ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες κράτησης ανήλικων μεταναστών.
 • Στον μηχανισμό αναφοράς και στον σχεδιασμό δράσεων για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.
 • Στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής στην Κω σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Ο Πρόσφυγας και ο Ξένος», παρουσιάζοντας τη σημαντική δράση που έχουν αναπτύξει στην παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε διαφορετικά σημεία της χώρας
 • Στο Διεθνές Συνέδριο για την Υγεία των Πνευμόνων που έλαβε χώρα στη Χάγη παρουσιάζοντας αποτελέσματα ελέγχων που υλοποιήθηκαν στη Δομή Φιλοξενίας στα Οινόφυτα σχετικά με τη φυματίωση
 • Στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία περιγράφοντας τις υγειονομικές ανάγκες του προσφυγικού πληθυσμού με σκοπό την αξιοποίησή τους από φωνές σχεδιασμού της Δημόσιας Υγείας
 • Σε στρογγυλό τραπέζι του 5ου Συνεδρίου Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας, με θέμα την προαγωγή και την ενίσχυση της υγειονομικής ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών.