ΔΙΚΤΥΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι Γιατροί του Κόσμου συμμετέχουμε σε εθνικά και διεθνή δίκτυα που μέσω της συνεργασίας και του κοινού οράματος επιτυγχάνεται η συσπείρωση και η ενδυνάμωση των φωνών μας ενώ ταυτόχρονα η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας καθιστά αποτελεσματικότερη την προώθηση των κοινών μας στόχων και αξιών, για μία κοινωνία πιο δίκαιη και πιο ανθρώπινη.

  • Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies – (VOICE)
  • European Federation of National Organisations Working with the Homeless – (FEANTSA)
  • Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants - (PICUM)
  • Fundamental Rights Platform (FRP) of the EU Agency for Fundamental Rights (FRA)
  • European Asylum Support Office (EASO) Consultative Forum
  • Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία
  • Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας
  • Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμιση της Φτώχειας
  • Δίκτυο για τα Δικαιώματα των Παιδιών που μετακινούνται

Οι Γιατροί του Κόσμου πιστεύουμε στον καθολικό μετασχηματισμό των αντιλήψεων της κοινωνίας ως τη βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση ισότιμης και ελεύθερης πρόσβασης στην Υγεία. Σε αυτό το πλαίσιο αναλαμβάνουμε δράση για την προώθηση και διεκδίκηση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Για ακόμα μία χρονιά υψώσαμε τη φωνή μας μέσα από μία σειρά δράσεων με κοινωνικό πρόσημο δρώντας αποφασιστικά ενάντια στην παρεμπόδιση της πρόσβασης στην υγεία και την καταπάτηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μέσα από τις κοινωνικές μας παρεμβάσεις απαιτήσαμε καθολικές λύσεις και στέρεες βάσεις που στοχεύουν στη διαφύλαξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας καθώς και στη μακροπρόθεσμη βελτίωση της ζωής των συνανθρώπων μας.