ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η Σεξουαλική Αναπαραγωγική Υγεία και Δικαιώματα (SRHR) αποτελούν ένα σημαντικό πεδίο δράσης και είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες των Γιατρών του Κόσμου στα πλαίσια του στόχου για τη διαφύλαξη της ψυχικής και σωματικής υγείας της γυναίκας και του παιδιού. Με αφορμή την ολοκλήρωση της υλοποίησης του προγράμματος «Μητέρα και Παιδί», που είχε ως βασικούς πυλώνες την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε εγκύους και νεογνά ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων καθώς και την παροχή δωρεάν πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό πάνω σε θέματα υγείας και οικογενειακού προγραμματισμού, οι Γιατροί του Κόσμου διοργάνωσαν τον Μάρτιο του 2018 απολογιστική Συνέντευξη Τύπου στην οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου. Αυτά ξεπέρασαν κατά πολύ τους αρχικούς στόχους του προγράμματος.

Τον Νοέμβριο του 2018, στο πλαίσιο του προγράμματος EU Aid Volunteers – Technical Assistance, οι Γιατροί του Κόσμου διοργάνωσαν διημερίδα για τον εθελοντισμό όπου παρευρέθηκαν εκπρόσωποι οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών καθώς και εθελοντές. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις αρχές του εθελοντισμού, να καταθέσουν τις εμπειρίες τους αλλά και να λάβουν μέρος σε δύο workshops με θέμα «Εθελοντισμός στο πεδίο» και «Ενδυνάμωση και Εκπαίδευση εθελοντών».

Τον Ιούλιο του 2018 οι Γιατροί του Κόσμου διοργάνωσαν σεμινάριο στα Γραφεία της Ύπατης Αρμοστείας στη Μυτιλήνη στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενισχύοντας την ικανότητα των επαγγελματιών υγείας στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε μετανάστες και πρόσφυγες». Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Knowledge Hub, ένα χρήσιμο ψηφιακό εργαλείο ανταλλαγής γνώσης και ιδεών, απευθυνόμενο σε επαγγελματίες υγείας, νοσηλευτές και εθελοντές που ασχολούνται με μετανάστες και πρόσφυγες της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης, καθώς και στους ίδιους τους ωφελούμενους με στόχο τη βελτίωση και την ενίσχυση της παροχής ψυχολογικής υποστήριξης στο ανθρωπιστικό πεδίο.

Στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των δράσεων της οργάνωσης στον τομέα της Ψυχικής Υγείας αλλά και με αφορμή το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ψυχικής υγείας ατόμων ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων “Open Minds”, οι Γιατροί του Κόσμου διοργάνωσαν τον Νοέμβριο του 2018 Συνέντευξη Τύπου στην οποία παρουσιάστηκαν τόσο τα αποτελέσματα του προγράμματος όσο και οι προκλήσεις και οι αδυναμίες που αντιμετωπίζει ο τομέας της Ψυχικής Υγείας στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα οι Γιατροί του Κόσμου διοργάνωσαν 4 θεματικά workshops σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο ανάπτυξης δεξιοτήτων των επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, επαγγελματίες ψυχικής υγείας συζήτησαν για τις διάφορες προκλήσεις που παρουσιάζονται και για την ανάγκη για ολοκληρωμένες και πολυεπίπεδες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, που να προσαρμόζονται στις ανάγκες του πληθυσμού και να αντιμετωπίζονται κατάλληλα.

Τέλος, οι Γιατροί του Κόσμου δημοσίευσαν τον Νοέμβριο πλήρη αναφορά του προγράμματος εντός της οποίας παρουσιάστηκαν κατόπιν εμπεριστατωμένης έρευνας μερικά από τα βασικά ευρήματα του έργου. Επίσης παρουσιάστηκαν και συστάσεις πολιτικής για τη βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος ψυχικής υγείας στην Ελλάδα με στόχο να αναλάβει η χώρα συγκεκριμένες δράσεις και ευθύνες ως κράτος μέλος της ΕΕ σε σχέση με το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης για την ψυχική υγεία και την ευεξία.